För mäklare

Information för mäklare

Nedan finns information som är framtagen för mäklare samt boenden som avser att lägga ut sin bostadsrätt till försäljning.

Vid visning

Portar till trapphus får inte under några omständigheter blockeras eller hindras från att stängas. Om portarna ställs upp under visning ska dessa stängas efter visningen är avslutad.


Portkod får ej lämnas ut till spekulanter.


Objektinformation får ej fästas på portar, fönster eller i trapphusen.

Information om fastigheten och föreningen

Föreningens namn och organisationsnummer
Bostadsrättsföreningen Österbäcken, org.nr 716421-3345.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.


När byggdes fastigheten?

År 1991.


När bildades föreningen?

År 1990.


Antal lägenheter i föreningen?

81, samtliga upplåts med bostadsrätt.


Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten, tv och bredband1


Säkerhetsdörrar
Varje lägenhet är försedd med en säkerhetsdörr, klass B 30.


Hiss

Varje trapphus är försedd med hiss.


Markägande

Fastigheten är upplåten med tomträtt.


Cyckelrum och förråd

Ett gemensamt cykelförråd finns på innergården. Förråd finns att hyra där ett kösystem tillämpas.


Parkeringsplatser

Varje lägenhet har rätt till en parkeringsplats med viss möjlighet att hyra ytterligare platser. Sedan 2021 finns det även laddstationer för elbilar.


Tvättstuga

En gemensam tvättstuga finns i port 9. Tvättstugan är försedd med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel.


Gemensam uteplats

Stor innergård med öppna gräsytor, buskar och planteringar som bidrar till en trevlig atmosfär. Lekplats för barn och gemensam grillplats. Huvudsaklig skötsel av gården sköts i nuläget av MK trädgård.


Bredband (1)

Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal gällande bredband med Stockholms Stadsnät till ett mycket förmånligt pris. Uppkopplingshastigheten är 1000/1000Mbit/s och betalas fram till 2026 av föreningen, därefter övertas avtalet av de boende om så önskas.


Bergvärme

Föreningen installerade under 2021 bergvärme i fastigheten med en sammanlagd effekt på 300kW.

Uppskattad sänkning av elpris är (1,4 -> 1,0) kr/kWh inkl moms.


Stadgar

Föreningens stadgar går att läsa här.

Samfällighet

Föreningen ingår i samfällighetsföreningen Bäckbornas Samfällighet.

Medlemsskap

Ansökan om medlemsskap skickas till SBC:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Alternativt kan ansökan lämnas in via SBCs hemsida.


Beslut om medlemsskap tas vid nästkommande styrelsemöte efter att ansökan har mottagits. Styrelsen sammanträder oftast 1-2 gånger per månad. Beslut om ansökan sker inom ca tre veckor efter att ansökan har inkommit.


Skötsel och underhåll

Två gånger om året anordnar föreningen en städdag. Alla som vill hjälper då till med att städa den gemensamma gården och utför enklare renoveringsarbeten. Efter städdagen bjuds det vanligvis på mat och fika. Vid dessa tillfällen hyr föreningen in sopcontainrar som får nyttjas av boende.

De senaste åren har föreningen bland annat slutfört underhåll av följande:

  • 2021: Löpande renovering av balkongolv, installation av bergvärme och installation av laddstationer för elbil.
  • 2020: Löpande renovering av balkongolv, upprustning av gårdsytor och OVK.
  • 2019: Löpande renovering av balkongolv, renovering av gemensamt skyddsrum och stamspolning i alla portar.
  • 2018: Löpande renovering av balkongolv och installation av nya tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan.


Förvaltning

Ekonomisk förvaltare

SBC


Teknisk förvaltare

SBC


Trädgårdsmästare

MK trädgård

Avgifter

Pantsättningsavgift och överlåtelseavgift

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.


Förändingar av månadsavgiften

Se information i årsredovisningen.

Ekonomi

Se information i årsredovisningen.

Försäkring

Brf Österbäcken är försäkrade genom Brandbolaget i Stockholm AB. 


Kollektiv bostadsrättsförsäkring finns ej, vilket innebär att du behöver teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Brandskydd sker i sammarbete med Brandexperten och brandrondering sker varje kvartal.