Rengöring av golvbrunnEn enkel instruktion för att rensa golvbrunnen från hår och annat som inte hör hemma i ledningarna.

Viktigt att golvbrunnen rensas med jämna mellanrum för att undvika problem och vattenskador!


Skruva loss locket tex med hjälp av ett mynt.

Rensa röret från allt som inte ska vara där!

Ta duschslangen och spola ut ledningen.