Viktigt information


Viktig information

I listan till vänster finner ni information som kan vara viktig för er boende så som

allmänn information och olika blanketter och avtal


VIKTIG INFORMATION för MEDLEMMAR finns nu i

portalen på SBC.se.

Logga in med bank-id för att ta del av information
Här kommer information om händelser i föreningen och styrelsens arbete finnas tillgänglig