Journummer


FÖRSLAG PÅ JOURNUMMER


  Vattenledningar

  Rörmannen

  Tel: 08 - 36 28 61

  Adress: Spångavägen 320, Spånga

  E-post: info@rormannen.se

  Jourtider: Kvällar och helger.

  Tel: 08 - 36 28 61


  Avlopp

  Avloppsservice

  Mån - Fre kl. 7.00-16.00

  Därefter jour dygnet runt

  Tel: 08 - 25 17 32

  E-post: info@avloppsservice.se


  El

  Eljour - jourelektriker i Storstockholm

  Lennart Söderberg Elektriska AB

  Tel: 08 - 27 43 00

  Adress: Östervägen 1, 169 52, Solna

  E-post: info@soderbergsel.se

  Journummer: 08 - 27 43 00


Observera att ovan är förslag till hjälp vid behov. Det står givetvis var och en fritt att kontakta och anlita annat bolag.

Om något av ovan bolag anlitas är inte Brf Österbäcken avtalspart och svarar således inte för eventuella fel eller brister i utförandet av tjänsten och eventuella skador till följd därav. Bostadsrättsföreningen svarar inte heller på annan grund för fel eller brister i utförandet av tjänsten och eventuella skador till följd därav.


/Styrelsen