Försäkringsinformation


Försäkringsinformation If Försäkringar


From 1 Januari 2014 är Brf Österbäcken försäkrade genom If Skadeförsäkring AB.


Även i fortsättningen har vi en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket innebär att du inte behöver teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Behöver ni komma i kontakt med If Skadeförsäkring besök www.if.se eller ring 0771-815 818