Inomhusklimat

Tips för ett bra inomhusklimat

Nu när vi går mot vinter igen uppstår ofta frågor om inomhustemperaturen.

Rekommendationen från Socialstyrelsen är att lufttemperaturen i lägenheten ska vintertid vara mellan 20-23° C dock inte understiga 18° C Ytgolvstemperaturen ska vara ca. 18° C dock inte understiga 16° C.

Varje grads ökning av inomhustemperaturen ger en ökning av energiförbrukningen med ca. 5 procent vilket i sin tur ger högre driftkostnader och orsakar en större påverkan på miljön.

När sätts värmen igång?
Värmesystemet är alltid igång per automatik. När utetemperaturen går under 15° C börjar systemet leverera värme till elementen. Värmen till elementen regleras med både flöde och temperatur beroende på utomhustemperaturen. Systemet känner av utomhustemperaturen och ställer automatiskt in värmen och flödet på vattnet som går till elementen.

Det är kallt ute varför är mitt element ändå svalt?
Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten är elementens ”hjärna” och mäter temperaturen rummet. När temperaturen nått 21° C stängs flödet med varmvatten till elementet av. Elementet blir då svala.

Det är kallt ute och mitt element är bara ljummet, varför?
Om elementet uppfattas som ljumet har systemet ställt in optimal temperatur och flöde på varmvattnet i förhållande till utetemperaturen. Elementet behöver inte vara varmare än ljummet för att rätt temperatur skall kunna bibehållas eller uppnås i lägenheten.

Varför är elementet svalt nedtill?
I våra lägenheter har vi vattenburen värme, vilket betyder att elementen är fyllda med vatten som cirkulerar. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Hur gör jag för att kontrollera temperaturen i min lägenhet?
Du mäter temperaturen i lägenheten på en meters höjd från golvet i mitten av rummet.

Vad gör jag om jag misstänker att inomhustemperaturen är för låg? Mät temperaturen enligt ovanstående punkt. Om temperaturen är 20 grader eller mer är temperaturen tillräcklig och ingen vidare åtgärd är nödvändig. Man kan dock gå igenom nedanstående tips.

Checklista för ett bra inomhusklimat

1. Kontrollera tätning av fönster och dörrar Kontrollera att alla fönster och dörrar är försedda med fungerande tätningslister, såväl mellan karm och båge som mellan bågarna. Den senare listen kallas ofta för dammtätningslist men har även betydelse för fönstrens värme- och ljudisolering

2. Värmesystemet behöver tid vid väderomslag Vårt värmesystem är automatiserat för att temperaturen i våra lägenheter ska ligga runt 21 grader. Vid snabba väderomslag hinner inte värmesystem ställa om i samma takt som vädret och därför kan resultatet bli att du tidvis antingen fryser eller tycker att det är för varmt. Detta är speciellt vanligt under övergången till höst och vår. Ha tålamod och ta på en extra tröja och varma tofflor tills systemet justerat sig.

3. Placering av möblerna Många placerar sina möbler nära radiatorerna. Det gör att värmen från elementet inte kan sprida sig ut i resten av rummet. Möblera därför aldrig framför radiatorerna.

4. Gardiner i närheten av termostaten Har du långa gardiner i ditt fönster? Kontrollera så att de inte hänger precis framför eller för nära radiatorns termostat. I så fall kan inte termostaten känna av rummets temperatur på rätt sätt, med följden att termostaten tror att det är varmt i lägenheten och minskar värmen.

5. Vädra effektivt! När du vädrar, tänk på att göra det kort och effektivt. Fem minuters vädring räcker för att få friskare inomhus.

6. Mät och rapportera! Mät inomhustemperaturen i mitten av rummet på en meters höjd från golvet med en tillförlitlig termometer. (Termometrar av sämre kvalitet kan visa flera grader fel). Lägg inte termometern i fönstret, detta ger missvisande resultat! Läs av temperaturen ett par gånger under en dag eller två och anteckna tidpunkt för avläsandet.

Uppmäter du lägre temperaturer än vad som är rekommenderat, kontakta styrelsen för vidare utredning.

/Styrelsen