Årsmöte 2020


Information från styrelsen

Styrelsen kallar till årsmöte


Måndagen den 20 maj kl 18.00

Vi träffas i samlingslokalen i Mittenbäcken i Gårdshuset.De motioner ni önskar behandlas vid årsmötet måste vara Styrelsen tillhanda senast den 28 april.

Motionerna skall vara skriftliga och lämnas i föreningens brevlåda i port 3.


Anonyma motioner kommer inte att behandlas.


Officiell kallelse med dagordning kommer att distribueras tillsammans med årsredovisningen.
Med vänlig hälsning


Styrelsen